מחוון מכרזים

ברוכים הבאים למחוון המכרזים של משרד החינוך

הנתונים מעודכנים עבור התמונה החינוכית תש"פ, פברואר 2021.

מחוון המכרזים הדיגיטלי שפיתח משרד החינוך מאפשר לכל רשות מקומית שיוצאת למכרז להכניס את נתוני הבעלויות המתמודדות במכרז להפעלת בית ספר, ולקבל בקלות ובפשטות את הציון של כל בעלות בהתאם לתנאי המכרז ולמאפייני בית הספר והבעלות. לתשומת לבכם, המחוון מציג רק את חלקה של התמונה החינוכית מתוך התוצאה הסופית של המכרז.

המחוון נועד להקל על הרשויות המקומיות להשתמש במודל ההשוואתי, המנתח את הישגי בתי הספר ברמת הבעלות בשיטה של השוואה מתוקננת על פי מספר קבוצות השוואה נפרדות. ניתוח זה מאפשר השוואה הוגנת בין הבעלויות של בתי הספר בחטיבה העליונה לבין בית הספר נשוא המכרז. בחירת הבעלות תלויה במשקולות, שנקבעים על ידי הרשות המקומית עבור כל אחד מהפרמטרים. לתשומת לבכם, חובת המכרז נובעת מהחלטת בג"ץ.

מדריך למשתמש – המחוון והמודל ההשוואתי בחטיבה העליונה
לומדת הדרכה – המחוון והמודל ההשוואתי בחטיבה העליונה
מכתבה של גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על-יסודי לראשי הרשויות המקומיות
דברי הסבר - שימוש במחוון והמודל ההשוואתי 2.2021

נשמח לעמוד לשירותכם ולתת מענה לכל שאלה או בקשה.
גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' לחינוך על יסודי, תענה לפניותיכם
בטלפון 02-5603259 או בדוא"ל dasibe@education.gov.il

רשות מקומית: {{tempParams.Rashut.TEUR_MUTAV}}
מוטבים במכרז:
  • {{x.TEUR_MUTAV}}
מס' מוסדות במכרז: {{MosadotInMichraz(params.Mosadot)}}
שימו לב! {{ErrorMassage}}